Аялалын тухай
Хуралдай турынхан бид зөвхөн өөрсдийн санал болгож буй багцуудаас гадна аялагч та бүхний мэдэхийг хүссэн, судлахыг зорьсон тусгай аялалуудыг зөвхөн таньд зориулж жилийн 4 улиралд монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд аялагч таны аюулгүй байдлыг ханган гэрээний нөхцөлийн дор зохион байгуулна.
Published: 2018-02-09 17:18:53